{{ slide+1 }} / {{ product.images.length }}
{{ product.status }}
€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag
€ {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag
Foto's
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media
{{ product.title }}

Omschrijving

Aan de rand van de bebouwing van het landelijk gelegen en pittoreske Mesch – Eijsden, bieden wij 3 vrije sector bouw kavels aan. Deze bouwkavels zijn rustig gelegen, grenzen aan de achterzijde aan het riviertje de Voer en bieden u de unieke gelegenheid om uw eigen droomhuis te bouwen!

Algemeen
Perceeloppervlakten: circa 490 m²
Koopsom kavel 1 : € 150.000,- v.o.n.
Koopsom kavel 2 : € 150.000,- v.o.n.
Koopsom kavel 3 : VERKOCHT

Aanvaarding: Per direct
Aanvullende informatie:
- Verkoper zal zorg dragen voor de juiste vastlegging van de nieuw te vormen perceelgrenzen door het Kadaster. De
kosten hiervan zijn begrepen in de koopsommen. Bij afwijking van de opgegeven perceeloppervlakte zal er geen
verrekening plaatsvinden.
- Koper dient zelf zorg te dragen voor een aansluiting van de nutsbedrijven (Electra, water en cai). Aansluiting op het
riool is voorzien.
- De genoemde koopsommen zijn incl. BTW en akte van levering (notariskosten).
- Als projectnotaris is kantoor Van Thoor –America te Wittem aangesteld.

Mesch en haar ligging
Mesch is landelijk gelegen en maakt deel uit van het bourgondische Eijsden met haar rijke verenigingsleven, bruisende horeca en ruimschoots voldoende voorzieningen zoals winkels en scholen. Tevens is Mesch en ook Eijsden goed ontsloten door de A2 en is er zelfs nog een eigen treinstation aanwezig. Mesch ligt zelf tegen een Belgische grens aan en een uitstapje naar Voeren met haar charmante sfeer en zelfs naar Luik is binnen luttele auto-minuten te realiseren.

Geschiedenis
Het unieke dorp Mesch is voortgekomen uit een nederzetting, gesticht bij een kerk in de negende eeuw. De huidige Sint-Pancratiuskerk bevat nog altijd belangrijke delen van deze kerk en is hiermee mogelijk de oudste kerk van Limburg, zo niet van Nederland.
Tot 1794 bleef het dorp een rijksvrijheid onder de Akense proosdij. De Fransen maakten het tot een eigen gemeente in het departement Nedermaas. Van 1815 tot 1943 bleef Mesch een zelfstandige gemeente. In dat jaar ging het grootste deel ervan op in de gemeente Eijsden en kleinere delen werden bij andere aangrenzende gemeentes gevoegd. Samen met onder meer Eijsden is Mesch sinds 1 januari 2011 een onderdeel van de gemeente Eijsden-Margraten.
Mesch ligt in het dal van de Voer, op een hoogte van 69 meter. Ten noorden van Mesch ligt de helling naar het Plateau van Margraten, waar zich enkele holle wegen bevinden. Naar het zuiden toe vindt men het dal van de rivier Berwijn.

De Bouwkavels

Kavel Oppervlakte Breedte Diepte
1 490 m² 12,25m 39,5m
2 490 m² 12.25m 39,5 / 40,5m
3 VERKOCHT

Oppervlakten, breedten en diepten zijn indicatief, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden, de exacte afmetingen zullen door het kadaster worden ingemeten alvorens de akte wordt verleden bij de notaris. Ook wordt in dit kader verwezen naar de kavelpaspoorten opgenomen in deze brochure.

Kavel Koopsom
1 € 150.000 von
2 € 150.000 von
3 VERKOCHT

Genoemde VON-prijzen zijn inclusief 6 % overdrachtsbelasting, akte van levering (te naam stelling) en kadasterkosten inmeting.
Aansluitingen t.b.v. nutsvoorzieningen (water en elektriciteit) zijn in “Op den Dries” aanwezig en dienen door de koper verder te worden aangesloten.
Verkoper zal zorgdragen voor een rioolstelsel op de 3 kavels met de mogelijkheid hierop aan te sluiten. Hiervoor zal er op de kavels een aansluitpunt worden gerealiseerd. De rechten en plichten hiervan zullen in de koopakte nader worden omgeschreven en notarieel worden vastgelegd.

Een sonderingsonderzoek kunnen wij eveneens verzorgen maar is niet in de koopsom opgenomen. Onze afdeling Aelmans Eco adviseert u graag inzake de mogelijkheden.

Als projectnotaris is notariskantoor Van Thoor – America te Wittem benoemd.

Bestemmingsplan en bouwregels

De voor 'Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met inbegrip van mantelzorg en
aan-huis-gebonden beroepen, groenvoorzieningen, waterbergings- en infiltratievoorzieningen,
voorzieningen ter ontsluiting en parkeervoorzieningen en tuinen, erven en verhardingen.
Op de voor ‘Wonen’ aangewezen gronden mogen uitsluitend woningen worden gebouwd, en de
daarbij behorende bijgebouwen en andere bouwwerken, welke qua aard en afmetingen bij deze
bestemming passen. Voor zover de gronden zijn aangeduid als ‘wro-zone – rode contour’ (voor de
ligging van deze aanduiding zie afbeelding in het kavel paspoort) dient toepassing te worden gegeven aan het Gemeentelijk Kwaliteitsmenu.

Dit betekent dat de vierkante meters bebouwing dienen te worden
gecompenseerd, hetzij in de vorm van natuuraanplant hetzij middels het leveren van een (financiële)
kwaliteitsbijdrage.
Deze bijdrage zal door verkoper worden betaald waarbij als uitgangspunt de ligging van de bouwvlakken geldt zoals weergegeven in de kavelpaspoorten. Afwijkingen van deze bouwvlakken is dus mogelijk doch zal leiden tot een extra kwaliteitsbijdrage voor rekening van de koper.

Bouwvlak
Met betrekking tot de bestemming ‘Wonen’ geldt als uitgangspunt dat gebouwen en bijgebouwen
enkel binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd. Ter plekke van onderhavige locatie is de
aanduiding ‘maximaal aantal wooneenheden 3’ opgenomen met als gevolg dat in onderhavig
bouwvlak maximaal 3 woningen mogen worden opgericht. De oppervlakte van een woning mag ten
hoogste 150 m² bedragen. De bouwhoogte mag ter plekke 9 meter bedragen en de goothoogte mag
maximaal 6 meter bedragen.

Voor meer en uitgebreidere informatie omtrent het bestemmingsplan, bouwregels en bouwvlakken verwijzen wij graag naar de in de bijlage opgenomen “memo bestemmingplan” of neem contact op met onze afdeling Aelmans ROM, de heer Paul Soogelee of de heer Sjoerd van de Venne te bereiken via ons kantoor te Ubachsberg onder telefoonnummer 045-5753255.

Inlichtingen
Indien u meer wilt weten over het object of een bezichtiging wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de heer Richard Vroonen van ons kantoor te Margraten bereikbaar op telefoonnummer: 043-3030117

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan.
Alle maten zijn bij benadering weergegeven. Deze aanbieding mag slechts worden gezien als een uitnodiging tot bezichtiging. Een afspraak hiertoe kunt u maken bij ons kantoor.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ group.name }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
...
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}