Verkocht onder voorbehoud
€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Foto’s
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media

Bouwgrond te koop Park Hoogveld, Gentiaan Kavel 105 ong Heerlen

€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Verkocht onder voorbehoud

Omschrijving

Vrijstaand wonen in het groen en dichtbij de stad? Het kan in Park Hoogveld aan de zuidrand van Heerlen.
Namens de gemeente Heerlen bieden wij drie (nieuwe) kavels aan gelegen aan Gentiaan (kavels 105 en 106) en Vogelmuur (kavel 199).

Kavel 105 (Gentiaan) is 781 m² groot, koopprijs € 190.000 v.o.n.
Kavel 106 (Gentiaan) is 680 m² groot, koopprijs € 186.000 v.o.n.
Kavel 199 (Vogelmuur) is 862 m² groot, koopprijs € 206.000 v.o.n.

De voornaamste bouwvoorschriften vindt u in de bijlage. Tevens treft u in bijlage het 'kavelpaspoort' aan dat u een goed beeld geeft van de ligging van en bouwmogelijkheden op deze kavel.
Van toepassing zijn het vigerende bestemmingsplan (d.d. 06-02-2001) en het Facetbestemmingsplan ‘Stedenbouwkundige bepalingen Heerlen’.

Heeft u vragen over deze kavel? Wij zijn u graag van dienst.

Beoordelingscriteria Nota Ruimtelijke Kwaliteit Heerlen 2011 Gemeente Heerlen

Situering
— Plaatsgebonden gegevens zijn richtinggevend in het woning- en terreinontwerp en
zijn vastgelegd in zogenaamde kavelpaspoorten.
— De woningen aan de parkrand staan op 5 m uit de voorkant van de kavel.
— De ligging van vrijstaande woningen is excentrisch op de kavel.

Massa en vorm
— Eenvoud en eenvormigheid zijn uitgangspunt voor het volume van de woningen.
— In de kavelpaspoorten zijn de hoogtes aangegeven die maatgevend zijn.
— De woningen zijn smal en diep.
— Maximale hoogte 11 m.
— Iedere vrijstaande woning heeft een royale entree en tenminste één buitenruimte
die vanaf de straat zichtbaar is. Deze buitenruimtes kunnen worden uitgewerkt als
loggia’s, balkons, dakterrassen, erkers, serres of veranda’s.
— Daken van woningen hebben een enkelvoudige of tweevoudige opzet.
— Daken hebben een duidelijke rand in de vorm van een overstek of daklijst.
— De maximale dakhelling bedraagt 45 graden.
— In het geval van een kap is de nokrichting van de hoofdmassa evenwijdig danwel loodrecht op de straat gesitueerd.
— Het bouwvolume van woningen is nadrukkelijk verticaal of horizontaal geleed.
— Meerdere, geschakelde, woningen vormen samen één gebouw. Geschakelde woningen worden zo ontworpen dat een nieuw gebouw ontstaat met duidelijke beëindigingen. Eenvoudige repetitie van dezelfde woning is niet toegestaan.
— Bij bijzondere woningen is een uitgesproken en herkenbare vormgeving essentieel.
— De appartementengebouwen dienen een overtuigende oriëntatie te hebben die samenhangt met de plek.

Gevels
— De entree van vrijstaande en twee-onder-een-kapwoningen is, behalve bij geschakelde woningen, ruim en expressief ontworpen met toevoeging van veel glas, natuursteen of architectonische ornamentering.
— Patiowoningen hebben vanaf de straat gezien een besloten karakter. De garagedeuren zijn in de gevel dominant en dienen daarom met hoogwaardige materialen
uitgevoerd te worden (bij voorkeur in hout). De daklijst is in de compositie het middel om de woningen samen te voegen.

Materiaal, kleur en detaillering
— Gevelmaterialen zijn duurzaam en hoogwaardig.
— Het hoofdvolume van de woning wordt uitgevoerd in natuurlijke kleuren in gebakken steen danwel stucwerk.
— Naast gebakken steen wordt het gebruik van natuursteen en hout aangemoedigd.
— Kleuruitgangspunt voor vrijstaande woningen is natuurlijke kleuren.
— Kleuruitgangspunt voor geschakelde woningen is natuurlijke kleuren.
— Dakpannen zijn keramisch of van gelijkwaardig materiaal in zwart, antraciet of natuurlijke kleuren.
— Kozijnen hebben als uitgangspunt de naturelkleur van hout of zijn gelakt in een
neutrale kleur: wit, gebroken wit, lichtgrijs, antraciet, donkerbruin, zwart. Hetzelfde
geldt voor dakoverstekken, balkonhekjes, (garage)deuren, etc. Alle afwijkingen op
de kleuruitgangspunten dienen vanuit de architectuur en de detaillering van de woning toegelicht te worden.

Afwerking erven
— Erfafscheidingen met hagen verdienen de voorkeur, eventueel in combinatie met
een metalen hekwerk ter ondersteuning van de beplanting.
— Een gedeeltelijke afscheiding met muurtjes is mogelijk.
— Incidenteel zijn gevelschilderingen voor reclamedoeleinden toegestaan.
— Vlaggen voor reclamedoeleinden zijn niet toegestaan; banieren mogen worden toegepast evenwijdig aan het gevelvlak; de hoogte van banieren is tenminste 4x de
breedte, met een maximaal oppervlak van 2 m².
— Uithangborden zijn toegestaan mits niet verder reikend dan tot 0,8 m uit de gevel
en niet groter dan 1 m².
— Reclame-uitingen mogen geen belemmering vormen voor winkelend publiek, voertuigen van hulpdiensten en relevante zichtlijnen in de routing door het Maankwartier.
— Reclame op de stedelijke wanden is niet toegestaan, wel op luifels, zonweringen of
op het glas in de pui.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
Bouwgrond
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²
Energielabel:    {{ product.energy_class }}
Energie index: {{ product.energy_index }}

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}
Delen:

Soortgelijke objecten in de buurt