Beschikbaar
€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Foto’s
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media

Bouwgrond te koop Maalderstraat / Maalbroek ong Roermond

€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Beschikbaar

Omschrijving

Op een fraaie locatie met vrij uitzicht ligt dit zeer ruime perceel van maar liefst 26.411 m2 (geheel of gedeeltelijk te koop!) met Agrarische bestemming (Agrarisch met waarden). Gelegen aan de rand van de kern van Roermond-Asenray kom, hoek Maalderstraat/Maalbroek; Centraal gelegen nabij de grensovergang in een mooie en groene omgeving nabij natuurgebied de Meinweg. De bereikbaarheid is perfect te noemen nabij de A73 met aansluitingen op het uitgebreid wegennet en slechts op enkele autominuten van het centrum van Roermond!

Frontbreedte Maalderstraat circa 130 meter.

De grond is bestemd voor:

- agrarische bedrijfsuitoefening uitsluitend in de vorm van grondgebonden agrarische bedrijven en productiegerichte paardenhouderijen;
- intensieve agrarische bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij';
- bedrijfsgebouwen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak';
- ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' ten hoogste 1 agrarische bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen;
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal recreatiewoningen' het op de verbeelding weergegeven aantal vakantiewoningen met per recreatiewoning een oppervlak van ten hoogste 100 m2;
- opslag van goederen ter plaatse van de aanduiding 'opslag' voor opslag van goederen die vallen binnen de milieucategorieën 1 en 2 van uit Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten of daarmee gelijk te stellen zijn;
- ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' uitsluitend een tweede agrarische bedrijfswoning met bijbehorende bijgebouwen. De gronden met de aanduiding 'bedrijfswoning' horen bij het bouwvlak waarmee ze via de aanduiding 'relatie' zijn verbonden. Agrarische activiteiten zijn niet
toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
- water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

Met daarbij behorende:

- verkeervoorzieningen;
- parkeervoorzieningen
- groenvoorzieningen;
- openbare nutsvoorzieningen;
- ondergeschikte detailhandel in ter plaatse geproduceerde of bewerkte agrarische producten ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' met een oppervlak van ten hoogste 100 m2; extensief recreatief medegebruik.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
Bouwgrond
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²
Energielabel:    {{ product.energy_class }}
Energie index: {{ product.energy_index }}

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}
Delen: