Afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting gaan flink omhoog

Woonplein Limburg

Woningeigenaren gaan in 2021 gemiddeld € 820 aan onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing betalen, dit is 4% meer dan dit jaar het geval is. De ozb stijgt met gemiddeld 3,1%. De forse toename van de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,3% is zeer opvallend. De Vereniging Eigen Huis heeft dit uitgezocht. De stijging van de ozb lijkt nog mee te vallen, hoewel elke gemeente daar een eigen beleid op maakt. Hierbij gaat het enerzijds om de tarieven die jaarlijks door elke gemeente worden vastgesteld, anderzijds door een aanpassing van de waarde. De uiteindelijke stijging is ergens wel begrenst, bij forse waardestijgingen gaan de tarieven ook wel eens naar beneden. Voor gemeenten vormen deze belastingen een belangrijke inkomstenbron en regelmatig vinden verhogingen plaats om de begroting sluitend te krijgen.

De Vereniging Eigen Huis deed een representatieve steekproef onder 112 gemeenten naar de ontwikkeling van de woonlasten. Begin maart 2021 wordt een overzicht van de woonlasten in alle gemeenten gepubliceerd. Dit jaar betaalt een huishouden gemiddeld 9,6% meer aan afvalstoffenheffing en volgend jaar gaat deze heffing volgens VEH met 7,3% omhoog. De belangrijkste oorzaak van de verhogingen lijkt de hogere belasting te zijn die gemeenten betalen voor het storten en verbranden van restafval. In 2019 ging deze belasting van €13 naar €31 per ton afval. Met de verhoging wil de rijksoverheid de recycling van afval bevorderen. Veel gemeenten berekenen de kosten door in een hogere afvalstoffenheffing.

Hoge zorgkosten, hogere ozb

De onderlinge ozb-verschillen tussen gemeenten blijven groot. Uit berichten van gemeenten blijkt volgens VEH dat de tekorten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg sterk oplopen. Eind dit jaar besluit de minister of er extra geld beschikbaar komt voor het sociaal domein. Hierdoor kunnen gemeenten nu nog een slag om de arm te houden bij het vaststellen van de ozb voor volgend jaar. Als er geen of onvoldoende aanvullend budget beschikbaar komt verwacht VEH de jaren daarna alsnog een forse stijging van de ozb. Huiseigenaren gaan dan extra betalen om gaten in de gemeentelijke begroting voor zorgkosten te dichten.  

Lees meer op: https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuws/2020/12/07/20/00/afvalstoffenheffing-en-ozb-gaan-flink-omhoog#/