Een huis kopen anno 2021, te gek of gekkenwerk

Woonplein Limburg

Wel of niet een huis kopen?

De huizenmarkt is veel in het nieuws, stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw, hypotheekrente die alsmaar laag blijft, gevolgen van het coronavirus en ga zo maar door. De realiteit is dat steeds vaker meerdere kopers tegen elkaar opbieden en vraagprijzen fors worden overschreden. Steeds vaker zien we bij de eerste publicatie op Woonpleinlimburg al de tekst; "vanwege de vele belangstelling is een bezichtiging niet meer mogelijk. U kunt zich inschrijven voor de reservelijst".

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de prijsontwikkeling. In de eerste 4 maanden van 2021 zijn de huizenprijzen opnieuw gestegen, 15% in vergelijking met de eerste maanden van 2020. Gemiddeld wordt nu € 375.000 betaald tegenover € 325.000 vorig jaar. In de eerste vier maanden van 2021 wisselden 85.500 woningen van eigenaar, maar liefst 21% meer dan vorig jaar in deze maanden. Economen van banken voorspelden vorig jaar een doemscenario maar negatieve effecten van het coronavirus bleven uit.

De woningmarkt zal altijd in beweging blijven. Enerzijds zien we starters en doorstromers, aan de andere kant ook senioren die kleiner en meer comfortabel willen wonen. Feit is ook dat de vraag naar woningen de komende jaren groot zal blijven. Het aantal huishoudens blijft stijgen terwijl op dit moment nog steeds sprake is van een woningtekort van een paar honderdduizend woningen.

Voor een doorstromer zijn stevige prijsstijgingen minder van belang. Voor een andere woning moet meer worden betaald, maar de huidige woning brengt ook meer geld op. Voor starters ligt dit natuurlijk anders. Het zou mooi zijn als de huizenprijzen jaarlijks met een paar procent zouden stijgen en de inflatie een beetje zouden volgen. Dat lijkt een utopie te zijn.

Naast het afwegen van de persoonlijke wensen en situaties, kunnen financiële rekenplaatjes dan helpen. Deze laten zien wat een koopwoning per maand kost op basis van een bepaalde koopsom ten opzichte van een vergelijkbare huurwoning. Belangrijk hierbij is om met alle woonlasten rekening te houden, dus niet alleen rente en aflossing, maar ook belastingzaken zoals hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait, onroerend zaakbelasting, verzekeringen, onderhoud en noem maar ook. En dit doe je niet alleen over de eerste jaar maar het liefst over de gehele termijn. Je kunt dan ook rekening houdende met de waardestijging van de woning, maar ook de stijging van de huurprijs.

Veel succes met je keuze!