Modaal inkomen en hypotheek

Woonplein Limburg

Modaal inkomen en hypotheek

Woningen zijn niet meer te financieren voor mensen met een modaal inkomen. Die harde conclusie was afgelopen dagen in het nieuws. Wie geen spaargeld meebrengt, kan het helemaal schudden. Hoe bijzonder is dat? Starters hebben het moeilijk op de woningmarkt. Is dat niet van alle tijden? In de halve eeuw dat ik werkzaam ben in de woningmarkt, heb ik niet anders gehoord. Natuurlijk zijn er door de jaren heen wel verschillen merkbaar. Economie, inkomens, werkgelegenheid, het zijn allemaal zaken die in de loop der tijd veelvuldig veranderen. Net als de politieke keuzes. We hebben periodes gehad van gesubsidieerde nieuwbouw, iedereen kent nog wel de premie A woningen. Tot voor kort kreeg je een hypotheek tot 110% van de koopsom, op dit moment moet je de kosten koper zelf betalen. Om maar te zwijgen over de regionale verschillen in woningprijzen, aanbod en ontwikkeling van de vraag en het aantal huishoudens.

Met een modaal bruto jaarinkomen van pakweg € 37.000 kun je afgerond € 160.000 aan hypotheek krijgen. Zonder partner of eigen geld zijn je mogelijkheden om te kopen dan zeer beperkt. In de regio Parkstad Limburg ligt de gemiddelde koopsom van alle verkochte woningen momenteel rond dit bedrag, hier kun je dus nog wel je slag slaan. In andere regio’s en zeker in de Randstad kun je het inderdaad schudden, niet alleen nu maar ook in de afgelopen jaren. De uiteindelijke woonlast is niet alleen afhankelijk van de prijzen, maar ook van hypotheekrente en andere woonlasten. In de grafiek laat ik de historische aanvangslasten zien van een koper en een huurder op basis van de landelijke prijzen. Bij de koopwoning is in deze berekening geen aflossing meegenomen, omdat dit in feite sparen is.

Je ziet is dat de huren elk jaar omhoog gaan, terwijl de aanvangslasten bij koop in de crisisjaren juist lager zijn geweest vanwege dalende prijzen en dalende hypotheekrente. De laatste drie jaar gaat de lijn weer omhoog. Uiteindelijk vormen we allemaal samen het consumentengedrag, deels gevoed door eigen waarneming en verwachtingen, maar vooral ook door de berichtgeving in de media. Nu nog snel je slag slaan, want volgend jaar is het weer duurder.

Van een overheid mag je een regierol verwachten, maar helaas slaagt de politiek er maar zelden in om op het goede moment de juiste keuzes te maken. In de crisisjaren werden verkeerde beslissingen genomen waardoor de woningmarkt verder in het slop raakte en de bouwsector naar de verdoemenis ging. We weten al tientallen jaren dat het aantal huishoudens de komende decennia met bijna een miljoen gaat stijgen, het gewenste bouwvolume wordt alsmaar niet gehaald. Het is aardig dat de hypotheekrente al jaren kunstmatig laag wordt gehouden, maar de negatieve effecten beginnen we steeds harder te voelen. Als inkomens met een paar procent stijgen en de inflatie zich ook rond dat percentage beweegt, dan hou je een jaarlijkse stijging van de huizenprijzen van 8% per jaar niet lang vol. Een nieuwe bubbel is dan in de maak en een volgende crisis nabij.