Hoe voorkom je een miskoop?

Woonplein Limburg

Hoe voorkom je een miskoop?

Dit is best lastig. Je raakt verliefd op een huis, er staan nog meerdere gegadigden te dringen en dan moet jij als aankomend eigenwoningbezitter je hoofd koel houden en voorkomen dat je aankoop een nachtmerrie wordt. Het leven is niet geheel zonder risico, dus ook de aankoop van een woning niet. Maar er zijn wel wat stappen mogelijk, waardoor het risico van “een kat in de zak kopen” tot het minimum wordt beperkt. In deze blog lees je hier meer over.

Stel de juiste vragen aan de verkoper of makelaar

Als belangstellende voor een woning mag je van de verkoper of diens makelaar verwachten dat deze je correct over alle belangrijke details van een woning informeert. Jouw belang bij de transactie behartigen kan hij niet. Hij is immers door de verkoper ingeschakeld met de opdracht het huis zo snel en zo goed (duur?) mogelijk te verkopen. De meeste makelaars zijn lid van een branchevereniging, de NVM, de VBO of van Vastgoedpro. Het lidmaatschap van een vereniging betekent voor de makelaars extra verplichtingen, zoals permanente bijscholing, zich verzekeren tegen beroepsfouten en het navolgen van een erecode met tuchtrechtspraak. Veel van deze zaken zijn gunstig voor de consument.

Informatie- en onderzoek plicht

Wanneer een particulier zijn huis zonder tussenkomst van een makelaar te koopt aanbiedt, zijn twee zaken van cruciaal belang. Hoe is de vraagprijs bepaald en hoe betrouwbaar is de informatie (meestal mondeling) die door deze verkoper wordt verstrekt? Voor een aspirant-koper is dit heel moeilijk vast te stellen. Vaak ontstaan misverstanden doordat twee partijen, die vaak leek zijn, elkaar niet goed hebben begrepen. Uiteraard wil de verkoper zijn woning snel en tegen een zo hoog mogelijke prijs verkopen. Jouw belang als koper ligt uiteraard anders. Een verkoper heeft een bepaalde informatieplicht, maar als koper heb je ook een onderzoek plicht. Leg ook zoveel mogelijk informatie vast, zonder dit is achteraf bewijs leveren lastig.

Bouwkundige keuring of een aankoopmakelaar

Bij de aan- en verkoop van woningen spelen meerdere vakgebieden een belangrijke rol, zoals de bouwkundige, de juridische en de commerciële. Op elk terrein werken specialisten, zoals een bouwkundige, de notaris en de financiële adviseur. De makelaar kan gezien worden als een generalist, hij moet van al deze vakken de nodige kennis bezitten.

Bouwkundige keuring

Als eerste stap zou je dus een bouwkundige keuring kunnen laten uitvoeren. Hiervoor zijn gespecialiseerde bureaus actief en je kunt bijvoorbeeld ook bij de Vereniging Eigen Huis terecht. De kosten bedragen enkele honderden euros. Wordt je min of meer gedwongen tot een snelle beslissing, dan kun je onderhandelen onder bepaalde voorwaarden, daarover in een latere blog meer. Een bouwkundig rapport gaat gedetailleerd in op de bouwkundige staat van de woning en ook worden onderhoudskosten nader belicht. Een bouwkundige keuring zegt echter niets over de waarde van een woning. Om meer over de waarde te weten te komen, kun je een taxateur opdracht geven om de woning voor jou te taxeren. Met een rapport in handen kun je uiteraard beter onderhandelen.

Of toch liever een eigen aankoopmakelaar?

Een eigen aankoopmakelaar kan juist wel jouw belang bij de aankoop van een woning behartigen. De meeste verkopende makelaars in Limburg accepteren ook aankoopopdrachten, maar er zijn enkele makelaars die uitsluitend als aankoopmakelaar opereren. De makelaar helpt bij het zoeken, gaat de woning mee bezichtigen, berekent de waarde van de woning etc. Bevalt de woning, dan gaat deze makelaar namens jou de onderhandelingen voeren. Wordt overeenstemming bereikt, dan zal deze ook de koopakte controleren en je verder tijdens het hele proces ondersteunen.