{{ slide+1 }} / {{ product.images.length }}
Beschikbaar
€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag
€ {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag
Foto's
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media

Woonhuis te koop Scheuldersteeg 28 Margraten

€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }} Prijs op aanvraag
€ {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag € {{ product.price_rental.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_rental_condition) }} Prijs op aanvraag
Beschikbaar

Omschrijving

Het beste van 2 werelden: aan de rand van de dorpskern én het bedrijventerrein Aan de Fremme gelegen, degelijk gebouwde royale vrijstaande woning met kelder, aanbouw, kantoorruimte, werkplaats, open loods en tuin. Deze woning met bedrijfsruimte is gelegen op een ruim perceel van ca. 1.000 m² (eventueel te vergroten tot 1.570 m²) met volop uitbreidingsmogelijkheden!

Bouwjaar: 1978
Perceel: circa 1.000 m²
Inhoud woonhuis: 580 m³
Gebruiksoppervlakte wonen: ca. 150 m²
Overig inpandig: 37 m²
Gebruiksoppervlakte bedrijfsruimte en open loods: ca. 132 m²

Indeling woonhuis:

Souterrain:
Via de hal bereikbare praktische provisiekelder.

Begane grond:
Entree / hal met geheel betegelde toiletruimte, meterkast met krachtstroomvoorziening, trappenhuis en toegang tot zowel de woonkamer als de gesloten keuken. De woonkamer is keurig afgewerkt met een strak pleisterwerk plafond, een mozaïek parketvloer en behangafwerking. Een open haard met inzethaard zorgt voor extra sfeer en warmte. Tuincontact is mogelijk via de tuindeur. Aansluitend is de gesloten eetkeuken gelegen, die voorzien is van een in lichte kleurstelling uitgevoerde aanbouwkeuken in hoekopstelling voorzien van een vaatwasser, 4-pitsgasfornuis, afzuiging, oven, spoelbak en koelkast. Via de keuken is de praktische en ruime bijkeuken gelegen met separate ingang aan zowel de voorzijde als aan de achterzijde. Direct grenzend aan de bijkeuken is een ruime kantoorruimte gelegen met eenvoudig toilet en kitchenette. Deze ruimte leent zich ook bij uitstek voor gelijkvloers slapen.

1e verdieping:
Via de overloop zijn er 3 goed geproportioneerde slaapkamers bereikbaar en de verzorgde badkamer, welke is uitgerust met een stoomdouche, toilet en wastafel met badmeubel. Tevens is vanuit de kleinste slaapkamer, een bergzolder bereikbaar, die eventueel aan de woonoppervlakte kan worden toegevoegd.

2e verdieping:
Een via een vaste trap bereikbare volwaardige zolderruimte met goede stahoogte, welke eenvoudig is in te richten tot 4e slaapkamer.

Tuin:
Achter het woonhuis en tussen de bedrijfsruimte in, is er een privacyrijke achtertuin met terras aanwezig. De bezonning is zuid en dus optimaal te noemen.

Tuin optioneel:
Achter de bedrijfsruimten is nog een strak gazon gelegen met borders en vele gebruiksmogelijkheden die optioneel te koop is (+/- 500 m²).
Zowel t.b.v. privédoeleinden (tuin) maar ook t.b.v. uitbreidingsmogelijkheden van de bedrijfsactiviteiten.
Zie in dit kader ook de memo inzake de bestemming of neem contact op met onze ROM-afdeling.

Bedrijfsruimte:
Direct grenzend aan de kantoorruimte is de degelijke bedrijfsruimte gelegen van 66 m², toegankelijk via de sectionaalpoort met een doorrijhoogte van 4 meter. De loods zelf kent een nokhoogte van 5,75 m en is traditioneel gebouwd met betonblokken en baksteen en is voorzien van een zadeldak gedekt met golfplaten. Tevens is er krachtstroom aanwezig.

Direct aan de bedrijfsruimte vast is de open werktuigenberging gelegen van ca. 72 m² opgebouwd uit stalen spanten en eveneens voorzien van een zadeldak.

Het buitenterrein is grotendeels verhard middels klinkerwerk, voorzien van een spuitplaats en biedt volop mogelijkheden voor zowel uitoefening van bedrijfsactiviteiten, opslag of stalling maar ook zijn er nog volop uitbreiding c.q. bouwmogelijkheden.

Bestemmingsplan
Ter plekke van onderhavige locatie is het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Aan de Fremme – 2013’, onherroepelijk vastgesteld door de raad van de gemeente Eijsden-Margraten op 28 mei 2013, van kracht.

Bestemming ‘Bedrijventerrein’
Ter plaatste is de bestemming ‘Bedrijventerrein’ van toepassing, met het daarbij behorende bouwvlak, (deels) de aanduiding ‘bedrijfswoning’, deels de aanduiding ‘bedrijf van categorie 2’ en deels de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1'.
De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor bedrijven, die zijn opgenomen in de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten' (bijgevoegd in de bijlage) waarbij aan de voorzijde van het perceel blijkens de aanduiding een bedrijf van categorie 2 en op de achterzijde van het perceel een bedrijf tot en met categorie 3.1 mag vestigen met de daarbij behorende bedrijfswoning, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', ontsluitingswegen en voorzieningen ter ontsluiting van de bedrijven, parkeervoorzieningen, groenvoorzieningen, waaronder begrepen tuinen en erven en infiltratie- en bergingsvoorzieningen, inclusief benodigde voorzieningen voor voorbehandeling en risicobeperking in verband met het te infiltreren en/of te bergen water.

Bouwregels
Op de voor ‘Bedrijventerrein’ aangewezen gronden mogen uitsluitend worden gebouwd:
a. gebouwen, geen woningen zijnde, ten behoeve van de bestemming ‘Bedrijventerrein’;
b. één bedrijfswoning per bouwperceel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';
en de daarbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die qua aard en afmetingen bij deze bestemming passen.
Gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. Ter plaatse mag het bouwvlak tot een maximum bouwpercentage van 80% worden bebouwd. De afstand van gebouwen tot de perceelsgrenzen van de afzonderlijke bouwpercelen zal, voor zover niet in de perceelsgrens wordt gebouwd, ten minste 3,00 meter bedragen. Daarbij mag ten hoogste aan één zijde in de zijdelingse perceelsgrens worden gebouwd. De maximale goot- respectievelijk bouwhoogte van gebouwen is ter plaatse 8 meter en 12 meter of mag maximaal de bestaande goot- en bouwhoogte op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan bedragen indien deze hoger is.
Bedrijfswoningen, mogen zowel inpandig als (half)vrijstaand worden gebouwd onder de voorwaarden dat bij (half)vrijstaande woningen de goothoogte maximaal 6,00 meter en de bouwhoogte maximaal 10,00 meter mag bedragen. De inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 850 m3.
Ondergronds bouwen is onder bebouwing toegestaan, mits daarbij niet behoeft te worden voorzien in een toegang van buitenaf, ten behoeve van het zelfstandig functioneren van de ruimte.
Bouwwerken geen gebouwen zijnde, mogen uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd worden, met uitzondering van:
- terreinafscheidingen, welke binnen het gehele bestemmingsvlak mogen worden gebouwd, welke uitsluitend buiten een
afstand van 2,50 meter van de bestemming ‘Verkeer’ mogen worden gebouwd;
- brandvoorzieningen.
De bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag maximaal 8,00 meter bedragen, met uitzondering van terreinafscheidingen, waarvan de bouwhoogte maximaal 2,00 meter mag bedragen.
Gebruiksregels
Onder verboden gebruik van gronden wordt tenminste verstaan gebruik van de grond voor:
risicovolle inrichtingen (een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde, richtwaarde voor het risico, c.q. risico-afstand moet worden aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) of zoneringsplichtige inrichtingen (bijvoorbeeld zware industrie met geluidszone).

Onder verboden gebruik van opstallen wordt tenminste verstaan het gebruik van de opstallen voor:
a. als zelfstandig kantoor;
b. zelfstandige (perifere) detailhandel;
c. detailhandel in fietsen, bromfietsen en scooters;
d. detailhandel in kampeerartikelen;
e. een meubelzaak;
f. detailhandel in zonweringen;
g. een opleidingscentrum;
h. een sportcentrum;
i. een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg;
j. een bouwmarkt;
k. tuincentrum;
l. horeca;
m. recreatieve doeleinden;
n. wonen, behoudens in een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’;
o. permanente of tijdelijke bewoning van bijgebouwen;
p. opslagdoeleinden, anders dan in verband met het toegelaten gebruik, waarbij in ieder geval als strijdig gebruik wordt aangemerkt: brand- en explosiegevaarlijke opslag.

Het bevoegd gezag is bevoegd onder voorwaarden een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van:
a. het toelaten van bedrijven uit een hogere categorie dan ter plaatse is toegestaan;
b. het toelaten van een bedrijfsactiviteit die niet voorkomt in de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten', maar naar haar aard
en invloed op de omgeving kan worden gelijk gesteld;
c. het toelaten van een risicovolle inrichting zoals bedoeld in het 'Besluit externe veiligheid inrichtingen’;
d. het toestaan van productie gebonden detailhandel;
e. het toestaan van nieuwe detailhandel in volumineuze goederen.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
Woonhuis , Eengezinswoning
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²
Energielabel: {{ product.energy_class }}
Energie index: {{ product.energy_index }}

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}