Bouwkundige gebreken en milieu zaken

Woonplein Limburg

Bouwkundige gebreken en milieu zaken

Ik schreef er al eerder over, bouwkundige gebreken kunnen je woongenot flink verstieren. Bestaande woningen worden meestal verkocht in de staat waarin deze zich op het moment van kopen bevinden. Ik zei ook al eerder dat de verkoper of diens makelaar een mededelingsplicht heeft en dat de koper een onderzoekplicht heeft. Blindelings kopen en achteraf klagen over gebreken zal op weinig steun bij een rechter kunnen rekenen. Toch worden regelmatig procedures gevoerd, meestal ingezet door de koper, omdat deze achteraf (bouw)technische mankementen heeft ontdekt. Er is namelijk een soort wettelijke garantie die zegt dat het verkochte wel geschikt moet zijn voor het doel waarvoor het is gekocht. Koop je een woning dan moet deze dus geschikt zijn om te bewonen. Is de woning zo bouwvallig of zitten er gevaarlijke installaties in, dan voldoet de woning dus niet aan deze wettelijke eis. In dit geval kun je proberen verhaal te halen bij de verkoper. Bij oudere woningen nemen makelaars regelmatig een zogenaamde ouderdomsclausule op. Als koper verklaar je te snappen dat het een oude woning betreft die wellicht op een aantal punten niet meer aan de huidige eisen voldoet. Hiermee probeert men de aansprakelijkheid van de verkoper te beperken.

Voorkomen is beter dan genezen

Hoe vaak lees je niet in de media over grove bouwfouten. Niet alleen bij woningen maar ook bij grote gebouwen zoals scholen kantoren, winkelcentra, parkeergarages etc. Die werden in het verleden gemaakt en dat zal in de toekomst ook wel zo blijven lijkt mij. Als je een bestaande woning koopt kun je veel laten onderzoeken, maar ook niet alles. Wat te denken van de fundering die onder de grond zit, houten vloeren die van de onderkant niet te inspecteren zijn. Een c.v. ketel kan qua leeftijd nog oké zijn, maar een paar maanden na de koop plotseling de geest geven.

Waar kan een bouwkundige op letten? Zonder ook maar de suggestie te wekken volledig te zijn, hierbij een opsomming:

Milieuaspecten

Sommige nieuwbouwprojecten zijn in de jaren zeventig gebouwd op vervuilde grond. Sommige woningen worden of werden gestookt met een olieketel. Niet meer in gebruik zijnde olietanks moeten zijn gesaneerd. Voor nog in gebruik zijnde olietanks gelden strenge regels. Deze zijn voor een deel te achterhalen via een inspectie en archieven van de gemeente. Wil je de woning uitbreiden dan heb je doorgaans een schone grond verklaring nodig.

Asbesthoudende materialen

Dit materiaal komt veelvuldig voor in daken, zoals eterniet dakbeschot en golfplaten. Bij verwijdering krijg je te maken met extra kosten i.v.m. afvoer. Dit materiaal mag in de toekomst niet meer aanwezig zijn.

Scheefstand of scheurvorming

Dit is vaak een gevolg van de mijnontginning, die tot 1968 in Zuid-Limburg heeft plaatsgehad. Ook andere oorzaken zoals een verkeerde fundering of verkeersdrukte kunnen deze mankementen opleveren.

Leidingwerk

De elektrische installatie kan verouderd zijn, evenals de riolering. De c.v. installatie en ketel moeten op levensduur worden bekeken. Wat is de onderhoudsstaat en opbrengst van eventuele zonnepanelen. Nieuwe milieu eisen en nieuwe energiebronnen zullen de komende jaren voor extra investeringen en een verlaagd energiegebruik moeten zorgen.

Daken en kozijnen

Platte daken vragen regelmatige controle, onderhoud en vervanging. Maar ook van pannendaken is de levensduur begrensd. Het houtwerk van dak, kozijnen moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van houtrot, houtworm of boktor.

Constructie en vloeren

In betonnen vloeren en overige betonconstructies kan soms betonrot optreden.

Vochtoverlast

Grondwater, regenslag en soms ook water uit rivieren kan overlast veroorzaken door een verkeerde ligging of bouwconstructie.

Als koper is het belangrijk om vooraf een goed inzicht te hebben in de bouwkundige staat en eventuele gebreken. Dit voorkomt teleurstelling achteraf. Een taxateur of bouwkundige kan zoals hiervoor beschreven veel ellende besparen. In de huidige marktsituatie is er vaak weinig tijd om bij elke pand een bouwkundige keuring aan te vragen. Dat zou ook erg duur worden. Een alternatief hiervoor is om de keuring na de koop uit te laten voeren en in de koopovereenkomst hiervoor een apart beding op te nemen. Bijvoorbeeld dat je als koper de koop mag ontbinden als er nog niet bekende gebreken worden geconstateerd waarvan de reparatiekosten een bepaald bedrag te boven gaan. Zo kun je veilig een handtekening zetten.

Leo van de Pas, Woonpleinlimburg.nl