De huurprijzen van panden in Nederland

De huurprijzen van panden in Nederland
Als Nederlanders ergens goed in zijn, is het klagen over iets wat ze niet kunnen veranderen. Het is onze aard en daar moeten we ook niet moeilijk over doen. Een van de dingen waar we graag over mopperen, is het feit dat de prijzen van huurwoningen altijd het slachtoffer zijn van inflatie. Dit kan als we betere of verbeterde huurwoningen willen hebben niet veranderen. Alles gaat in prijs omhoog en de corporaties moeten mee.

Waarom stijgen prijzen?
Niet alleen komen er altijd meer kosten kijken bij het onderhoud van de huurpanden, maar ook de prijzen van de grondstoffen gaan omhoog. Het werk geschied meer en meer door onderhoudsbedrijven en die weten ook goede prijzen te hanteren als ze eenmaal een bepaald onderhoudscontract voor een x aantal jaren hebben vastgelegd, want iedereen moet groter worden en meer geld nodig hebben voor nieuw personeel. Omdat het aantal huurwoningen ook stijgt, zijn er dus meer middelen nodig om deze huizen te onderhouden. Zo worden er meer kosten gemaakt aan personeel, middelen en methodes. Dit gebeurt niet alleen in bij de ingehuurde onderhoudsbedrijven, maar op elke hoogte van het huurproces, van de huurder tot aan degene die uiteindelijk de sleutel overhandigd. Laten we ook vooropstellen dat als de prijs niet omhooggaat, het hele stelsel stagneert en dat is nooit een goed ding, ongeacht of het nu duurder wordt of niet. Succes staat in lijn met progressie, dus als dat stopt, is er iets goed fout met onze economie. Als je geen eigen appartement bezit of je krijgt niet het juiste appartement gevonden krijgt voor de juiste prijs, kijk dan eens op Rentola. Gegarandeerd dat je daar wel iets zult vinden wat je op jouw manier kunt decoreren.

Moeten we blij zijn met prijsstijgingen?
Hoe hard dit ook tegen onze wil om te klagen ingaat (weet je nog, we zijn tenslotte nog steeds Nederlanders), hoeft een prijsstijging niet altijd een verkeerd gegeven te zijn. Mensen willen nu eenmaal niet stilstaan en als er een stichting gebeld wordt voor een probleem aan het huurpand, verwachten we ook dat er iemand langskomt om het probleem te verhelpen. Doen ze dit dan met oud materiaal, of wil je als klant ook zien dat het bedrijf wat langskomt goed materiaal heeft om jouw huis of flat fatsoenlijk te repareren? Als je met “ja” antwoord op bovenstaande vraag, snap je dat een prijsstijging ook wel eens nodig is. Iedereen moet kosten betalen en iedereen moet daarvoor geld apart leggen. Net als in de ziekenhuizen, worden de bedden en medicatie steeds duurder, waar de verzekeringen op in moeten springen. Om een voorbeeld te noemen; de woningcorporatie van gemeente Veldhoven en Waalre, heeft een service contract van rond de 5 euro per maand. Als de huur al een paar jaar gestagneerd had, zou deze 5 euro, misschien wel eens 25 euro per maand zijn, waardoor veel mensen dit contract niet zouden nemen en dus liever hun pand in een licht verval zien raken. Niet alles is namelijk zelf op te lossen.

Verschilt de huurprijs per vierkante meter per regio?
Om hier kort en krachtig antwoord op te geven… ja. De reden is dat er demografisch gezien verschil gemaakt moet en kan worden in bevolkingsdiktes. Hierdoor meer wens is om op een bepaalde locatie te willen wonen en daardoor de ene plek dichter bevolkt raakt als de andere plek. Denk hierbij aan steden en dorpen. Daarnaast zullen er ook meer studenten naar de grotere steden trekken waar ook universiteiten zitten. Het resultaat is, net als altijd bij de commercie; waar meer vraag is, zal meer verdiend worden. In normale termen betekent dit dus dat als er meer mensen willen wonen, daar de kosten ook hoger zijn dan plekken waar minder mensen zich (al dan niet tijdelijk) willen vestigen. Op sites als de rijksoverheid kun je kijken waar je op basis van bevolkingsgroei en dichtheid kunt kijken waar je meer betaalt per vierkante meter. Op basis van deze betrouwbare gegevens kun je je nieuwe thuis vinden.

Kunnen we er iets doen aan de prijsverhogingen?
De vraag is meer, zouden we iets moeten doen aan de huidige huurprijzen. Het antwoord hierop zou ook volmondig nee moeten zijn. We WILLEN geen hogere prijzen, maar succes komt met een prijs en een goede economie draait (nogmaals) op succes. Ja een huurpand kostte in bepaalde regio’s 10 jaar geleden 500 euro, waar we nu 700 betalen per maand, maar de kans op huurtoeslag is daarmee ook omhoog gegaan. Huurtoeslag helpt de huurder in bepaalde gevallen de kosten laag te houden en wordt geregeld via de overheid. Dit is maar een ding wat je kunt doen om de kosten in de hand te houden. Ondanks de kosten omhoog blijven gaan, blijft de kwaliteit van de corporaties ook voor het grootste gedeelte stijgen. Hierdoor kunnen betere materialen ingekocht worden en meer vaardig personeel ingehuurd worden om jouw woning in topconditie te houden.

Woonplein Limburg