Onroerendezaakbelasting flink omhoog

Woonplein Limburg

Woningeigenaren betalen dit jaar gemiddeld ruim € 800 aan onroerendezaakbelasting, afvalstoffenheffing en rioolheffing betalen, dit is 5% meer dan in 2020 het geval was. De ozb stijgt gemiddeld met 5,3%, de afvalstoffenheffing met gemiddeld 7,8%. De stijging valt elk jaar weer tegen maar er lijkt geen ontkomen aan. Hierbij gaat het enerzijds om de tarieven die jaarlijks door elke gemeente worden vastgesteld, anderzijds door een aanpassing van de waarde van je woning. De uiteindelijke stijging is ergens wel begrenst, bij forse waardestijgingen gaan de tarieven ook wel eens naar beneden. Voor gemeenten vormen deze belastingen een belangrijke inkomstenbron en meestal vinden verhogingen plaats om de begroting sluitend te krijgen.

Hoge zorgkosten, hogere ozb

De onderlinge ozb-verschillen tussen gemeenten blijven groot. Slechts in enkele gemeenten vallen de tarieven lager uit. Deskundigen wijzen erop dat elke gemeente z'n eigen overwegingen heeft om de belasting te verhogen, maar de belangrijkste verklaring is dat gemeenten sinds 2015 voor meer zorgtaken verantwoordelijk zijn. Ze hebben daarvoor meer geld via het gemeentefonds gekregen, maar voor de specifieke taken minder dan wat de Rijksoverheid besteedde. Het idee was dat gemeenten de zorg efficiënter zouden kunnen organiseren, maar dat is in de meeste gemeenten niet gelukt. De gemeenteraden moeten kiezen: ozb omhoog of bezuinigen op voorzieningen, het is een van de weinige knoppen waar een gemeente aan kan draaien!

Is je waarde echt te hoog en wil je bezwaar maken? Dan kun je binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking bezwaar aantekenen, daarna vervalt dit recht. Verschillende bedrijven kunnen je hierbij helpen. Ga je dit zelf doen, vermeld dan in ieder geval dat je gehoord wilt worden en een vergoeding wilt van de proceskosten. Je bezwaarschrift valt of staat met het vermelden van de juiste feiten. Vergelijk je woning met de vergelijkingspanden die de gemeente opgeeft. Of zoek panden die volgens jou meer op je eigen huis of appartement lijken. De WOZ-waardes daarvan zijn hier te vinden. https://www.wozwaardeloket.nl/index.jsp

zie ook: https://www.eigenhuis.nl/hypotheken/belastingen/woz/bezwaar-maken#/