Wie ontmoet je verder op de woningmarkt

Woonplein Limburg

Wie ontmoet je verder op de woningmarkt

In een eerdere blog heb ik uitgebreid geschreven over de rol van de makelaar. Maar bij de aankoop van een woning kom je meer mensen en bedrijven tegen. Wat is hun rol precies, daarover gaat deze blog. Achtereenvolgens komen de taxateur, de hypotheekadviseur en bank, de notaris, de gemeente, de verzekeringsadviseur en het kadaster aan de orde.

De taxateur

Misschien heb je al, voordat je tot koop besloot, de woning laten taxateren. Anders is dit nu aan de orde. Als je een hypotheek gaat afsluiten heb je in bijna alle gevallen een taxatierapport nodig, gemaakt door een makelaar of taxateur die niet bij de aankoop of hypotheekaanvraag betrokken is. De meeste kopers laten pas een rapport opmaken nadat de koopovereenkomst is getekend. Een taxatie vooraf is natuurlijk beter en geeft inzicht in de waarde en deels ook de bouwkundige toestand van de woning.

De hypotheekadviseur

Voor een hypotheek kun je naar een bank gaan of een eigen hypotheekadviseur inschakelen. Niet alle hypotheekinstellingen zitten dicht in de buurt en sommigen werken uitsluitend met externe adviseurs. De hypotheekadviseur zal je, wellicht in vervolg op het eerdere oriënterende gesprek, adviseren over de verschillende hypotheekmogelijkheden die er zijn. Meestal wordt gekozen voor de annuïteitenhypotheek. Bij deze los je de hypotheek in dertig jaar af en betaal je een gelijk bedrag per maand, steeds minder rente en steeds iets meer aflossing. Voor een hypotheekadvies en de verdere administratieve afhandeling brengt de bank of tussenpersoon advieskosten in rekening die al snel 1% van het hypotheekbedrag kunnen bedragen.

De notaris

Elke overdracht van een woning en het vestigen van een hypotheek moet via een notariële akte worden geregeld. De voorovereenkomst (vaak ten onrechte voorlopige koopakte genoemd) kan in principe door iedereen worden opgemaakt. In de praktijk gebeurt dit meestal door de makelaar. Je kunt hiervoor ook bij de notaris terecht. Het werkterrein van de notaris omvat veel meer. Zo is hij belast met de opmaak van testamenten, geregistreerde partnerschappen, huwelijkse voorwaarden en samenlevingscontracten. Zeker in het kader van de aanschaf van een eigen woning is een gesprek met de notaris over deze zaken geen overbodige luxe.

De gemeente

Je kunt op het gemeentehuis terecht voor informatie over bestemmingsplannen. Wanneer je een huis wilt kopen in een jonge woonwijk zal dit meestal niet nodig zijn. Wel echter in een oudere buurt of stadscentrum waar toekomstige plannen van de gemeente je woongenot alsmede de waarde van je huis kunnen beïnvloeden. Heb je zelf bouw- of verbouwplannen, dan krijg je ook met de gemeente te maken i.v.m. de bouwvergunning. De gemeente heft bovendien een aantal belastingen. De belangrijkste is natuurlijk de belasting die voortvloeit uit de Wet Onroerende Zaakbelasting. De gemeente bepaalt het tarief en de belasting wordt geheven over de WOZ-waarde van de woning. De WOZ-waarde is openbaar en te vinden op: www.wozwaardeloket.nl

De verzekeringsadviseur

Bij aankoop van een huis zijn extra verzekeringen nodig. Bv. de brandopstalverzekering van de woning. Verder kun je denken aan de overlijdensrisicoverzekering bij diverse hypotheekvormen. Maar ook verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid of verlies van werk zijn het overwegen waard. Een rechtsbijstandverzekering kan hulp bieden bij geschillen met de verkoper of andere partijen. Een verzekering tegen bouwkundige gebreken tenslotte kan je beschermen bij grote bouwkundige problemen. Voor verzekeringen kun je terecht bij makelaar, hypotheekadviseur, bank of assurantietussenpersonen

Het Kadaster

Alle notariële aktes van koop en hypotheek worden hier ingeschreven in registers. Het kadaster is openbaar, d.w.z. iedereen kan (tegen betaling) informatie krijgen over wie eigenaar is van een bepaald huis. Wanneer dit is gekocht en voor welke prijs. Ook of er speciale rechten en lasten b.v. erfdienstbaarheden op het eigendom rusten. Notarissen en ook veel makelaars kunnen op elk moment van de dag gegevens opvragen en controleren.

We zijn er nog niet

Ik hoop niet dat ik je ontmoedig met de hoeveelheid informatie. Maar er is nog zoveel meer te vertellen, over het onderhandelingsproces bijvoorbeeld, daar kom ik binnenkort op terug.