Woonlasten koopwoning en huurwoning, zie de verschillen!

Woonplein Limburg

Veel starters (maar ook doorstromers) op de woningmarkt maken voortdurend een afweging tussen kopen of huren. De verschillen zijn legio, emotioneel, praktisch maar vooral op financieel gebied. Een eigen woning beleef je toch anders, alles wat je erin stopt is van jou en verhoogt de waarde en het woongenot. Met een huurwoning ben je meer flexibel, geen gedoe met verkopen, gewoon de huur opzeggen als je wat anders wilt. Van belang is dat alle financiële mogelijkheden en verschillen goed in kaart worden gebracht. Je moet wel een beetje van cijfers houden om alle voor- en nadelen goed te kunnen doorgronden, een financieel adviseur kan je altijd in detail adviseren.

De afgelopen jaren zijn de prijzen van woning flink gestegen. Aan de andere kant is de hypotheekrente nog nooit zo laag geweest als nu. Dit heeft uiteraard de sterke prijsstijging beïnvloedt, maar hierdoor valt de stijging van de woonlasten bij koop nog mee. Hypotheken moeten in dertig jaar worden afgelost. Aflossen kan gezien worden als sparen en vermogen opbouwen, iets wat je met een huurwoning niet doet. De huren worden jaarlijks met enkele procenten verhoogd. We vergelijken objectief een koper die nu een huis koopt in vergelijking met iemand die in een huurhuis gaat wonen, dit over een periode van 40 jaar wonen. Een hypotheek loopt weliswaar naar 30 jaar af, maar andere kosten lopen door. Een huurder blijft elke maand huur betalen. We gaan hierbij uit van de gedachte dat de ontwikkelingen gelijkmatig blijft verlopen. Dat is natuurlijk een utopie, de economische groei is wisselend met periodes van economische bloei maar zo nu en dan ook kans op een crisis. Daarnaast zullen wellicht ook in jouw persoonlijk leven dingen veranderen.

Woonplein Limburg

Toelichting resultaten zoals die in de bovenstaande afbeelding zijn te zien.

We gaan uit van een gemiddelde koopsom en hypotheek van € 300.000, de kosten koper uit eigen middelen betaald. Alle woonkosten, zoals aflossing, rente, eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting, onderhoud en verzekering worden meegenomen. In de kolom netto per maand (groen) zie je de woonlasten van een koopwoning. In de kolom daarnaast de ontwikkeling van de huurlasten. We gaan uit van een jaarlijkse huurverhoging van 2% en een waardestijging van 2% per jaar bij de koopwoning. De hypotheek wordt via annuïteit afgelost. Omdat je daadwerkelijk aflost, wordt de renteaftrek minder. De kolom “vermogen” geeft de waarde aan van de woning minus de hypotheekschuld, minus het eigen geld bij aanvang en het jaarlijkse verschil tussen de woonlasten koop en huur. De laatste kolom geeft de woonlast bij koop zonder de aflossing.

Onderaan worden alle betalingen opgeteld. Het totaal van alle betalingen komt na 40 jaar bij de koopwoning uit op € 570.000. Als huurder zou je in 40 jaar wonen in totaal € 652.000 aan huur hebben betaald, ofwel € 82.000 meer dan bij koop. Stel dat de woning na 40 jaar verkocht kan worden voor € 650.000, dan zie je dat de koper per saldo bijna al zijn betalingen ruimschoots terugontvangt. Het voordeel ten opzichte van e huurwoning bedraagt ruim € 730.000. We hebben geen rekening gehouden met inflatie, zou je dit wel doen dan worden de verschillen natuurlijk kleiner.

De berekeningen zijn begin 2021 met zorg uitgevoerd. Voor eventuele wijzigingen en berekeningsfouten kan geen aansprakelijkheid worden gedragen.