Onder bod
€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Foto’s
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media

Bouwgrond te koop Klimmenderstraat ong Klimmen

€ {{ product.price.replace(/\B(?=(\d{4})+(?!\d))/g, ".") }} {{ __(product.price_condition) }}
Onder bod

Omschrijving

Aan de doorgaande weg in Klimmen ligt dit riante bouwkavel van maar liefst 3000m². De frontbreedte is circa 14m.

Het voorste deel van het perceel heeft bestemming "woongebied" en het achterste deel heeft bestemming "agrarisch".

Onder voorwaarden is het bouwen van een woning mogelijk. Hierbij wordt verwezen naar de bestemmingsregels, waarin de volgende passage is opgenomen:

18.4.1 Bouw grondgebonden woningen
Burgemeester en wethouders kunnen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-indirecte bouwtitel' bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.1 sub b voor de bouw van grondgebonden woningen met bijgebouwen, voor zover dit past binnen het gemeentelijk woningbouwbeleid, met dien verstande dat:

uitsluitend één levensloopbestendige grondgebonden woning mag worden opgericht, tenzij middels de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven;
- een bijdrage wordt geleverd aan het herstructureringsfonds dan wel binnen de gemeente een woning wordt onttrokken;
- de afstand tussen de voor- en achtergevel van het hoofdgebouw maximaal 20,00 m mag bedragen;
- de voorgevel van de woning in de 'gevellijn' of het verlengde daarvan wordt geplaatst;
- de leden 18.2.3 en 18.4.2 in acht wordt genomen;
- aanwezige milieutechnische belemmeringen zijn opgeheven;
- parkeren plaatsvindt op eigen terrein;
- de woning stedenbouwkundig en landschappelijk wordt ingepast.

Op de website van ruimtelijke plannen gaat u naar de bestemmingsregels. Ook kunnen we u de documentatie toesturen.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0986.BPkernenKRU-OH01/r_NL.IMRO.0986.BPkernenKRU-OH01_2.html.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
Bouwgrond
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²
Energielabel:    {{ product.energy_class }}
Energie index: {{ product.energy_index }}

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}
Delen: