Beschikbaar
Prijs op aanvraag
Foto’s
{{ product.images.length }}
Plattegrond
{{ product.plans.length }}
360° foto's {{ product.panoramas.length }}
Video’s {{ product.videos.length }}
Kaarten
Alle media

Bouwgrond te koop Klimmenderstraat ong Klimmen

Prijs op aanvraag
Beschikbaar

Omschrijving

Op deze bouwkavel met prachtig uitzicht aan de achterzijde kunt u uw droomhuis realiseren!
Aan de doorgaande weg in Klimmen ligt dit riante bouwkavel van maar liefst 3000m². De frontbreedte is circa 14m.


Het voorste deel van het perceel heeft bestemming "woongebied" en het achterste deel heeft bestemming "agrarisch".

Onder voorwaarden is het bouwen van een woning mogelijk. Hierbij wordt verwezen naar de bestemmingsregels, waarin de volgende passage is opgenomen:

18.4.1 Bouw grondgebonden woningen
Burgemeester en wethouders kunnen, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen-indirecte bouwtitel' bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 18.2.1 sub b voor de bouw van grondgebonden woningen met bijgebouwen, voor zover dit past binnen het gemeentelijk woningbouwbeleid, met dien verstande dat:

uitsluitend één levensloopbestendige grondgebonden woning mag worden opgericht, tenzij middels de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangegeven;
- een bijdrage wordt geleverd aan het herstructureringsfonds dan wel binnen de gemeente een woning wordt onttrokken;
- de afstand tussen de voor- en achtergevel van het hoofdgebouw maximaal 20,00 m mag bedragen;
- de voorgevel van de woning in de 'gevellijn' of het verlengde daarvan wordt geplaatst;
- de leden 18.2.3 en 18.4.2 in acht wordt genomen;
- aanwezige milieutechnische belemmeringen zijn opgeheven;
- parkeren plaatsvindt op eigen terrein;
- de woning stedenbouwkundig en landschappelijk wordt ingepast.

Op de website van ruimtelijke plannen gaat u naar de bestemmingsregels. Ook kunnen we u de documentatie toesturen.

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0986.BPkernenKRU-OH01/r_NL.IMRO.0986.BPkernenKRU-OH01_2.html.

PRIJS OP AANVRAAG

AANSPRAKELIJKHEID
Het bovenstaande behelst slechts een globale omschrijving van een object. De informatie berust deels op door derden aan onze kantoren verstrekte gegevens. Met de meeste zorg hebben wij deze informatie verwerkt doch kunnen ten aanzien van de juistheid van deze gegevens geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

ONTBINDING
De termijn die wordt opgenomen voor eventuele (overeengekomen) ontbindende voorwaarden (b.v. financiering) is in de regel circa 4 weken na het sluiten van de mondelinge wilsovereenkomst.

ZEKERHEIDSSTELLING
De waarborgsom/bankgarantie is 10% van de koopsom. De koper dient deze binnen 7 dagen na definitieve overeenkomst bij de desbetreffende notaris te deponeren.

ONDERZOEKSPLICHT VAN DE KOPER
Koper is te allen tijde gerechtigd voor eigen rekening een bouwkundige keuring te (laten) verrichten dan wel andere adviseurs te raadplegen teneinde een goed inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud.
+ Lees meer
- Lees minder
Bouw: {{ product.build_year }}
Bouw: {{ product.build_period.start }} - {{ product.build_period.end }}
Bouwgrond
{{ product.rooms }} Kamers
{{ product.bedrooms }} Slaapkamers
Woonruimte: {{ product.living_space }} m²
Perceel: {{ product.plot_surface }} m²
Energielabel:    {{ product.energy_class }}
Energie index: {{ product.energy_index }}

Kenmerken

{{ field.label }}
{{ field.value }}

{{ field.label }}
{{ field.value }}
{{ product.company.name }}
Contact opnemen
{{ product.company.phone.replace('-', ' ').substr(0, 7) }}...
{{ product.company.phone.replace('-', ' ') }}
Delen: