De grote verhuis karavaan

Woonplein Limburg

De grote verhuis karavaan

Het is ongelofelijk om te zien hoeveel mensen er jaarlijks verhuizen. Alleen in Limburg al ging het in het afgelopen jaar om 120.000 personen, meer dan 10% van onze bevolking.

Waar komen mensen vandaan en waar gaan mensen naar toe? Wat betekenen die aantallen voor de woningmarkt? Daar wil ik het graag over hebben. In Limburg wonen momenteel 1.115.000 mensen. We weten dat de omvang van de bevolking in Limburg al jaren aan het dalen is. In 2002 had Limburg nog 1.143.000 inwoners. Een verlies van 28.000 inwoners in 18 jaar tijd. 2019 kende echter een positieve ontwikkeling, het verlies van 2018 (ongeveer 1.000 inwoners) werd goedgemaakt. De prognoses voor de komende decennia laten een verdere daling zien. Komt dit door de verhuizingen of spelen andere oorzaken een rol?

De oorzaak van dit proces is tweeledig, enerzijds de verhuisbewegingen, anderzijds de natuurlijke ontwikkeling. Om met het laatste te beginnen. Bij de natuurlijke ontwikkeling gaat het om het verschil tussen het aantal kinderen dat geboren wordt en het aantal personen dat overlijdt. In Limburg worden per maand gemiddeld 700 kinderen geboren. Dat is veel minder dan tien, twintig jaar geleden. Voor een deel komt dat omdat jongere wegtrekken en elders kinderen krijgen. De verhouding jong/oud is daardoor scheef komen te liggen, de zogenaamde vergrijzing. Het aantal sterfgevallen bedraagt gemiddeld 1.000 per maand, zonder de extra sterfgevallen vanwege corona.

Dan de verhuisbewegingen Van de ruim 120.000 personen die gemiddeld per jaar verhuizen blijft ongeveer 80% in Limburg wonen. Deze verhuizen binnen de eigen gemeente of naar een andere Limburgse gemeente. Dit kan tussen gemeenten een kleine groei of krimp opleveren. Het grote verschil wordt echter gemaakt door de buitenlandse verhuizingen. De afgelopen jaren kwamen gemiddeld 14.000 personen naar Limburg toe vanuit het buitenland en er vertrokken er slechts 11.000. Een positief saldo dus van ruim 3.000 personen. Uiteindelijk verloor Limburg vorig jaar hierdoor geen inwoners. De conclusie is dus dat de bevolkingsafname relatief beperkt is vanwege de grotere instroom vanuit het buitenland. In de eerste zes maanden van 2020 staat de bevolkingsteller in Limburg op een verlies van 2.500 personen, voor een groot deel veroorzaakt door het coronavirus.

Voor de woningmarkt speelt vooral de ontwikkeling van het aantal huishoudens een rol. Door de gezinsverdunning (gemiddeld minder mensen per woning) is op korte termijn geen sprake van een grote afname van het aantal huishoudens, het afgelopen jaar nam het aantal huishoudens nog toe!. De komende decennia zal dit uiteraard wel veranderen. Tenzij er vanuit andere delen van het land of buitenland een verdere toestroom van nieuwe inwoners gaat plaats vinden. Die kans is zeker aanwezig, we hebben immers banen beschikbaar, nauwelijks files, betaalbare huizen en een prachtige omgeving om in te wonen!