De grote verhuis karavaan

Woonpleinlimburg

De grote verhuis karavaan

Het is ongelofelijk om te zien hoeveel mensen er jaarlijks verhuizen. Alleen in Limburg al ging het in het afgelopen jaar om 125.000 personen, meer dan 11% van onze bevolking.

Waar komen mensen vandaan en waar gaan mensen naar toe? Wat betekenen die aantallen voor de woningmarkt? Daar wil ik het graag over hebben. In Limburg wonen momenteel 1.116.000 mensen. We weten dat de omvang van de bevolking in Limburg al jaren aan het dalen is. In 2002 had Limburg nog 1.143.000 inwoners. Een verlies van 27.000 inwoners in 16 jaar tijd. De prognoses voor de komende decennia laten een vergelijkbare daling zien. Komt dit door de verhuizingen of spelen andere oorzaken een rol?

De oorzaak van dit proces is tweeledig, enerzijds de verhuisbewegingen ofwel de migratie, anderzijds de natuurlijke ontwikkeling. Om met het laatste te beginnen. Bij de natuurlijke ontwikkeling gaat het om het verschil tussen het aantal kinderen dat geboren wordt en het aantal personen dat overlijdt. In Limburg worden per maand gemiddeld 725 kinderen geboren. Dat is veel minder dan tien, twintig jaar geleden. Voor een deel komt dat omdat jongere wegtrekken en elders kinderen krijgen. De verhouding jong/oud is daardoor scheef komen te liggen, de zogenaamde vergrijzing. Het aantal sterfgevallen bedraagt gemiddeld 1.000 per maand. Hierdoor verliest Limburg elke maand gemiddeld 275 inwoners, in 2018 zal het natuurlijk verloop ruim 3.000 negatief zijn.

Dan de verhuisbewegingen

Van de ruim 125.000 verhuisde personen in 2017 bleven bijna 97.000 personen ofwel 80% in Limburg wonen. De binnen Nederland verhuisde personen leverde een verlies op van 627, 15.166 personen naar Limburg toe en 15.793 uit Limburg vertrokken. Het verschil wordt echter gemaakt door de buitenlandse verhuizingen. In 2017 kwamen bijna 14.400 personen naar Limburg toe vanuit het buitenland en er vertrokken er iets meer dan 11.000. Een positief saldo dus van ruim 3.300 personen. Uiteindelijk verloor Limburg vorig jaar 316 inwoners. In de eerste negen maanden van 2018 staat de bevolkingsteller in Limburg op een verlies van 1.150 personen. De conclusie is dus dat de bevolkingsafname relatief beperkt is vanwege de grotere instroom vanuit het buitenland.

Voor de woningmarkt speelt vooral de ontwikkeling van het aantal huishoudens een rol. Door de gezinsverdunning (gemiddeld minder mensen per woning) is op korte termijn nog geen sprake van een grote afname van het aantal huishoudens. De komende decennia zal dit uiteraard wel een rol gaan spelen. Tenzij er vanuit andere delen van het land of buitenland een verdere toestroom van nieuwe inwoners gaat plaats vinden. Die kans is zeker aanwezig, we hebben immers banen beschikbaar, nauwelijks files, betaalbare huizen en een prachtige omgeving om in te wonen!