Een huis kopen anno 2022, te gek of gekkenwerk

Woonplein Limburg

Wel of niet een huis kopen?

De huizenmarkt blijf in het nieuws, stijgende prijzen, te weinig nieuwbouw maar wel vele voornemens om meer te gaan bouwen, hypotheekrente die momenteel stijgende is, gevolgen van het coronavirus, stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne en ga zo maar door. De realiteit is dat nog steeds meerdere kopers tegen elkaar opbieden en vraagprijzen fors worden overschreden. Steeds vaker zien we bij de eerste publicatie op Woonpleinlimburg al de tekst; "vanwege de vele belangstelling is een bezichtiging niet meer mogelijk. U kunt zich inschrijven voor de reservelijst".

De gevolgen zijn duidelijk zichtbaar in de prijsontwikkeling. In 2021 zijn de huizenprijzen opnieuw gestegen, 15,6% in vergelijking met 2020. Gemiddeld wordt nu € 386.000 betaald tegenover € 335.000 vorig jaar. In 2021 wisselden 226.500 woningen van eigenaar, 1,6% minder dan vorig jaar. Economen van banken voorspelden vorig jaar een doemscenario maar negatieve effecten van het coronavirus bleven uit. De geringe daling werd veroorzaakt door een afname van het woningaanbod.

De woningmarkt zal altijd in beweging blijven. Enerzijds zien we starters en doorstromers, aan de andere kant ook senioren die kleiner en meer comfortabel willen wonen. Feit is ook dat de vraag naar woningen de komende jaren groot zal blijven. Het aantal huishoudens blijft stijgen terwijl op dit moment nog steeds sprake is van een woningtekort van een paar honderdduizend woningen.

Voor een doorstromer zijn stevige prijsstijgingen minder van belang. Voor een andere woning moet meer worden betaald, maar de huidige woning brengt ook meer geld op. Voor starters ligt dit natuurlijk anders. Het zou mooi zijn als de huizenprijzen jaarlijks met een paar procent zouden stijgen en de inflatie een beetje zouden volgen. Dat lijkt een utopie te zijn.

Naast het afwegen van de persoonlijke wensen en situaties, kunnen financiële rekenplaatjes dan helpen. Deze laten zien wat een koopwoning per maand kost op basis van een bepaalde koopsom ten opzichte van een vergelijkbare huurwoning. Belangrijk hierbij is om met alle woonlasten rekening te houden, dus niet alleen rente en aflossing, maar ook belastingzaken zoals hypotheekrenteaftrek, eigenwoningforfait, onroerend zaakbelasting, verzekeringen, onderhoud en noem maar ook. En dit doe je niet alleen over de eerste jaar maar het liefst over de gehele termijn. Je kunt dan ook rekening houdende met de waardestijging van de woning, maar ook de stijging van de huurprijs.

Veel succes met je keuze!