Kopen of huren?

Woonplein Limburg

Informatie over kopen en huren

In Nederland staan momenteel bijna 8 miljoen woningen. Ongeveer 60% van de inwoners woont in een eigen huis. De overige 40% dus in een huurwoning. Door de wens van de consument en het beleid van de overheid stijgt het eigenwoningbezit nog steeds. Dit komt omdat de meeste nieuwbouwwoningen als koopwoning worden gebouwd en ook omdat woningcorporaties en beleggers jaarlijks duizenden woningen verkopen, al dan niet aan de zittende huurder.

De keuze om een huis te huren of te kopen is een belangrijke afweging. Voor de meeste mensen is dit geen dagelijkse bezigheid. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die je naast de financiële afweging kunnen helpen bij een juiste keuze. Niet iedereen heeft deze keuzemogelijkheid. Vanwege inkomenseisen en/of financiële verplichtingen zal een groep inwoners aangewezen zijn op een huurwoning.

Voordelen huurwoning:

• lagere woonlasten in aanvang • minder vaste lasten en onderhoud • lagere inkomenseisen • minder zorgen bij verhuizen • huursubsidie lage inkomens

Nadelen huurwoning:

• geen bezitsvorming • huur blijft stijgen • vaak minder keuze en variatie • beperkte ruimte voor eigen wensen

Als huurder kun je natuurlijk ook aan bezitsvorming doen, door te sparen of te beleggen, immers je woonlasten zijn in aanvang lager. Als je gedurende 20 jaar € 200 per maand opzijzet en belegt tegen een rendement van 3%, dan heb je na 20 jaar een bedrag gespaard van € 65.000 (zonder rekening te houden met eventuele belastingen).

Voordelen koopwoning:

• je spaart een groot kapitaal bij elkaar • meer variatie en keuzemogelijkheden • meer ruimte voor eigen wensen • hoger woongenot in woning en buurt • stabiele woonlasten

Nadelen koopwoning:

• hogere woonlasten in aanvang • risico van stijgen/dalen prijzen • meer vaste lasten en onderhoud • meer werk/risico bij verhuizen

Naast de emotionele factoren spelen de financiële omstandigheden en mogelijkheden vaak een beslissende rol. In de meeste situaties zal een koopwoning in de beginjaren hogere woonlasten laten zien dan de huurwoning. Na een jaar of 15 zijn de rollen omgedraaid en is de huurwoning vaak duurder vanwege de jaarlijkse huurverhogingen. Bedenk hierbij ook dat je dan al veel van de hypotheek hebt afgelost en door de waardestijging van de woning al een behoorlijk vermogen hebt opgebouwd Het laten doorrekenen van je persoonlijk financieel plaatje kan een prima start zijn. Naast de financiële omstandigheden geldt voor de koopwoning wel vaak dat je er vrij zeker van moet zijn dat je op die plek een aantal jaren wil blijven wonen.