Nationale Hypotheek Garantie, wat is dit?

Woonplein Limburg

Nationale Hypotheek Garantie, wat is dit?

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is in feite een unieke regeling om de woningmarkt te stimuleren. Allereerst betaal je als koper 0,5% minder hypotheekrente. Daarnaast kent de NHG een zogenaamde woonlastenfaciliteit, die het mogelijk maakt tijdelijk minder te betalen wanneer het financieel even moeilijk gaat door werkloosheid, ziekte of echtscheiding. Bij gedwongen verkoop buiten eigen schuld wordt je eventuele restantlening kwijtgescholden. Deze garantie, die wordt uitgevoerd door het Waarborgfonds Eigen Woningen, levert kopers dus veel voordeel op.

Welke voordelen zijn er nog meer?

Nationale Hypotheekgarantie biedt dus extra zekerheid aan jou als koper en aan de bank. En dat voor zeer weinig geld. De eenmalige premie bedraagt slechts 0,7% van het hypotheekbedrag. Zonder NHG vragen banken immers een toeslag van gemiddeld 0,5% op de rente en dat gedurende de gehele looptijd van de hypotheek. Ruim 1,5 miljoen woningeigenaren maken inmiddels gebruik van de garantie en profiteren dus van die lagere rente en de extra zekerheden. Het instituut boert zelf ook niet slecht, het garantievermogen is recent de grens van 1 miljard gepasseerd.

Maximale koopsomgrens

Het bedrag dat je maximaal kunt financieren is de afgelopen jaren beperkt tot de koopsom of marktwaarde. Dit betekent dat de premie, net als de overige kosten koper, uit eigen zak moet worden betaald. In de crisisjaren is de grens tot waaraan geleend kon worden tijdelijk verhoogd tot € 350.000. Op dat moment kwam wat prijsklasse betreft 80% van alle koopwoningen in aanmerking voor NHG. Voor 2020 is de grens bepaald op € 315.000, de kosten van eventuele energiebesparende maatregelen niet meegerekend. Per 1 janauari 2021 is de grens € 325.000. Ongeveer 60% van alle kopers zal dan van deze gunstige regeling kunnen profiteren. Veertig procent van alle kopers komt niet in aanmerking voor NHG en dat is zonde.

Belangen zijn groot

NHG is niet alleen in het belang van jou als geldnemer en van de bank, maar zeer zeker ook van de overheid. De rentekorting van 0,5% op de door NHG gegarandeerde hypotheekschuld levert een lagere belastingteruggave op van € 200 miljoen per jaar, een bedrag dat jaarlijks oploopt. Wanneer de totale hypotheekmarkt van 750 miljard onder NHG zou vallen, zou de besparing zelfs meer dan 1 miljard per jaar belopen. Alleen al vanwege het belang voor de schatkist is het onbegrijpelijk dat de NHG grens niet verder wordt opgetrokken. Ik ben daar zeker voorstander van.